Psychiatra
Baza psychologów i psychiatrów: Psycholog

Psychiatra

Lęki i stereotypy

Wizyta u psychiatry rodzi w nas liczne obawy, najpoważniejsze wiążą się zaś z tym, że nie pozostanie ona bez wpływu na nasze relacje z otoczeniem. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że psychiatra może okazać się niezastąpiony podczas leczenia kolejnych chorób, ciągle jednak nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie sytuacji, w której nasi przyjaciele i znajomi dowiedzieliby się, że musimy korzystać z jego pomocy. Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP w roku 2009 wynika, że dziewięciu na dziesięciu Polaków wiąże niechęć do wizyt składanych u psychiatry właśnie z zachwianym poczuciem osobistego bezpieczeństwa. W tych samych badaniach ankietowani zwrócili też uwagę na to, że czuliby się pewniej wiedząc, że przedmiot ich wizyty pozostanie znany wyłącznie im oraz niosącemu im pomoc lekarzowi. Sami psychiatrzy uspokajają oczywiście potencjalnych pacjentów przypominając im o tym, że obowiązuje ich tajemnica lekarska, której złamanie grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Mają jednak świadomość tego, że podobne deklaracje nie musza wcale zredukować podobnych obaw. Wiele wskazuje na potrzebę opracowania zakrojonej na szeroką skalę kampanii informacyjnej skierowanej nie tylko do osób wymagających pomocy psychiatrycznej, ale i do tych członków społeczeństwa, którzy znajdują się w ich otoczeniu.